مکالمه بین Vahid و Hasan

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام آقا وحید شماره تلفن آقای رضا دارابی رو.میخواستم
  2. سلام آقا وحید شماره تماس آقا دارابی رو.می خواستم لطف می کنی
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2